«Jeg kjører grønt» er en paraply for flere årlige kampanjer for å redusere biltrafikk og øke folks bruk av buss, tog, bein og sykkel. Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP) er ansvarlig for kampanjene.

Vant Vintergrønts el-sykkel

929 deltok på kampanjen Vintergrønt i regi av ATP-samarbeidet. En av de flinkeste til  å reise miløvennlig er Astri Margrethe Høiesen. Hun vant kampanjens hovedpremie – en el-sykkel.

Astri Margrethe Høiesen vant Vintergrønts hovedpremie, en el-sykkel. Rådgiver Raimond Oseland i Kristiansand kommune informerte henne  om hvordan den elektriske motoren virker og hvordan batteriet lades.
[Les mer]

Vinnere - vintergrønn, vintergrønnere og vintergrønnest

Kampanjen har trukket ut disse vinnerne fra kategoriene vintergrønn (minst 15 poeng), vintergrønnere (minst 25 poeng) og vintergrønnest (minst 40 poeng):

1. Vinner "vintergrønn": Terje Nodeland, Søgne
2. Vinner "vintergrønnere": Eva Ottesen, Kristiansand
3. Vinner "vintergrønnest": Astri Margrethe Høiesen, Kristiansand

Vintergrønt-premien er 1000 kr i form av gavekort sportsartikler / busskort.
Vintergrønnere-premien er 2000 kr i form av gavekort sportsartikler / busskort.
Premien i kategorien vintergrønnest er en el-sykkel.


Ukesvinnere siste kampanjeuke

Vintergrønt gratulerer de tre siste ukesvinnerne i kampanjen:

1. Helle Schiøtz, Kristiansand
2. Live Danbolt Drange, Kristiansand
3. Liv Løvdal, Kristiansand

Premien er 1000 kr i form av gavekort sportsartikler / busskort.

Vintergrønt er slutt. Takk til alle deltakere!

Vintergrønt-kampanjen er slutt. 28. februar var siste kampanjedag. Målet på 1000 deltakere ble ikke helt nådd. 929 deltok. Deltakelsen kan likevel karakteriseres  som god. Takk til alle som ha reist miljøvennlig. Dere bidrar til lavere klimautslipp og mindre lokal forurensning. 

Det gjenstår å trekke ut sluttpremier i forhold til oppnådde poeng (vintergrønn, vintergrønnere og vintergrønnest). Blant annet skal det trekkes ut en vinner av en el-sykkel. Det gjenstår også å trekke ut vinnere fra siste kampanjeuke.

Neste kampanje i vår region er "Sykle til jobben"-aksjonen som starter 29. april. Den arrangeres av Bedriftsidretten. ATP-samarbeidet sponser denne kampanjen, slik at det blir gratis for alle i Kristiansandsregionen å delta.


Tre vinnere av ukespremier (17.-23. februar)

Kampanjen gratulerer de tre vinnerne av ukespremiene (17. - 23. februar):

1. Tor Pedersen, Kristiansand
2. Kari T. Vigmostad Hanisch, Kristiansand
3. Anne Lise Berland, Kristiansand

Premien er 1000 kr i form av gavekort sportsartikler / busskort.

Tre nye ukesvinnere

I femte kampanjeuke har vi trukket ut disse vinnerne blant deltakere som registrerte poeng fra 10. til 16. februar:

1. Ketty Hansen, Kristiansand

2. Kjetil Senumstad, Kristiansand
3. Inger Skjævesland, Kristiansand


Premien er 1000 kr i form av busskort / gavekort sportsartikler.


1000 kr til tre vinnere i kampanjeuke 4

Vintergrønt gratulerer disse tre vinnerne av ukespremier i kampanjeuke 4:

1. Jostein Austvik, Kristiansand
2. Torhild Omestad, Kristiansand
3. Rita Henriksen, Kristiansand


Premien er 1000 kr i form av busskort / gavekort sportsartikler.

1000 kr til tre vinnere i kampanjeuke 3

Vintergrønt har trukker ut 3 ukespremier blant de 426 deltakerne som registrerte poeng tredje kampankeuke (27. januar til 2. februar):


1. Berit Labråten, Kristiansand

2. Aud Rasmussen, Kristiansand

3. Margrethe Grønn, Kristiansand


Premien er 1000 kr i form av gavekort sportsartikler / busskort. 

Tre vinnere i kampanjeuke 2

Vintergrønt gratulerer de tre vinnerne av ukespremiene i kampanjeuke to (20.-26. januar):

1. Trond Ougland, Kristiansand

2. Janfrid Birkeland, Vennesla

3. Hanne Lene Stausland, Søgne


Premien er 1000 kr i form av gaveartikler sportsutstyr / busskort.

1000 kr til tre ukesvinnere

540 deltakerne registrerte grønne poeng første kampanjeuke. Blant dem har vi trukket ut 3 vinnere. Premien er gavekort på sportsartikler/busskort til en hver av 1000 kr. Her er vinnerne:

1. Lillian Wennerberg, Vennesla
2. Elin Hovda, Songdalen
3. Helen Bull-Gjertsen

Gratulerer!
[Les mer]

VINTERKAMPANJEN STARTET MANDAG 13. JANUAR

VINTERTILBUD! GRATIS PIGGDEKKSKIFT

FØLG OSS PÅ FACEBOOK OG TWITTER!

VINTERGRØNNE GEVINSTER

Hver uke trekkes flotte premier, 
og ved 
kampanjeslutt trekkes gevinster. Alle kan også vinne vervepremier.

Sjekk alle våre premier!

FØLG OSS!

Få med deg grønne nyheter, tilbud, tips og debatt - del info og bilder! Følg oss her:
Facebook  /  Twitter

NYHETSARKIV

Her kan du lese tidligere

publiserte artikler og 

nyheter om Tusentråkk 

og Jeg kjører grønt.


KONTAKT OSS

Spørsmål om kampanjen kan rettes til Bjørne Jortveit (e-post),

tlf. 38 01 96 68 eller til
Hilde Finckenhagen (e-post).

Du finner også mange svar her!