— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

25 kilometer med sykkelekspressvei

Publisert 24.06.2014

Vegvesenet, fylkeskommunen og kommunen samarbeider om å legge forholdene best mulig til rette for sykling ved å lage en sykkelvei med spesielt høy kvalitet på den viktigste transportstrekningen i kommunen. 

– Vi er opptatt av at Kristiansand skal befeste sin posisjon som landets beste sykkelstorby, sier Christian Egeland i Kristiansand kommune og Inger Egeland i Statens vegvesen.

Vegvesenet, fylkeskommunen og kommunen samarbeider om å legge forholdene best mulig til rette for sykling ved å lage en sykkelvei med spesielt høy kvalitet på den viktigste transportstrekningen i kommunen. Her skal alle kunne sykle raskt, trygt og komfortabelt. God oversikt og få hindringer øker trafikksikkerheten, og reduserer behovet for nedbremsinger.

– Vi tenker på syklisters beste når vi utbedrer og bygger om sykkelveiene. Vi skal rette ut svinger og utbedre farlige krysningspunkt. Det vil også bli bygd miljøskjermer på noen strekninger, for å skjerme syklistene mot støy og forurensning fra bilene. Store deler av ekspressveien skal også få ny asfalt, forteller de to og viser illustrasjoner av brede, strake sykkelveier.

En sykkelekspressvei skal være 5,5 meter bred; 2 meter bred gangvei atskilt med fortau til en 3,5 meter bred sykkelvei. En gul midtlinje skal skille kjøreretningene på sykkelveien.

– Sykkelveien skal ha plass både til de som sykler langsomt og til de som vil raskt fram. Derfor må veien være bred, sier de.

Oppgraderingen av dagens sykkelvei til ekspressvei er i gang, blant annet har gang- og sykkelveien langs Narviksbakken fått miljøskjerm, og sykkelveien har blitt utvidet ved Oddernes kirke og i Oddernesveien mot Ole Bulls gate.

– I første omgang vil vi prioritere høy standard på de mest trafikkerte strekningene som eksempelvis fra Lumber i Vågsbygd til Vollevannet, deler av dette strekket vil stå ferdig i løpet av neste år. Deler av sykkelekspressveien skal bygges ut i forbindelse med store veiprosjekt som er under planlegging og prosjekter som er under bygging, som ny Vågsbygdvei. I tillegg gjøres også andre punktvise utbedringer, forteller Inger Egeland.

Målet er at innen 2020 skal det være sammenhengende sykkelvei med god kvalitet på hele strekket.

Utbedringen av sykkelveiene er nødvendig  for å nå målsettingen om at flere bytter ut bilen med sykkel, både på arbeidsreiser og turer i fritiden. Det nasjonale målet er at i 2020 skal sykkeltrafikken representere 8 prosent av alle reiser. For Kristiansand er målet 11 prosent.

Hittil er det investert 30 millioner i sykkelekspressveien og tilstøtende  sykkelveier. Videre utbygging er tenkt finansiert blant annet gjennom Bymiljøavtalen.

– Dette er en god investering for samfunnet, og ekspressveien vil være med å møte trafikkavviklingsproblemene som vil komme med den forventede befolkningsøkningen i regionen. Samtidig er dette viktig både for folkehelse og lokal luftkvalitet, og ikke minst er det et godt klimatiltak. Når over halve Kristiansands befolkning trygt kan sykle til sentrum på under 20 minutter, blir sykkelen virkelig et alternativ til bil, sier Christen Egeland.

[Tilbake]
article_image
27
okt
Hvem kjører grønnest i år?
"Hjelp oss å hjelpe Vest-Agder" er en av de flinkeste lagene i Jeg kjører grønt kampanjen så la...
Les mer
article_image
14
okt
Vinnere til supertirsdag
12. oktober var supertirsdag, og 424 deltakere har registrert grønne reiser! Her er vinnerne.
Les mer