— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!
Klasse 7B på Sletteheia skole fikk «åpningskake» servert i klasserommet. På bildet Erion Rabushaj og Olivia Lervik. Erion er varamann til elevrådet, mens Olivia er leder i elevrådet.

700 m sykkelvei åpnet på Slettheia

Publisert 04.12.2018

For 14,5 mill. kr har skolebarn og andre beboere på Slettheia i Kristiansand fått 700 meter sykkelvei med fortau. Anlegget er bygd langs Slettheiveien fra Kartheia til Gislemyrveien. 

Anlegget ble åpnet 4. desember 2018. Ordfører Harald Furre og teknisk direktør Terje Lilletvedt klippet snor.

På grunn av en forglemmelse på Slettheia skole, møtte ikke klasse 7B opp til taler og snorklipp som avtalt. Dermed ble det klippet snor i solskinnet, uten taler. Kaker til 40 personer ble brakt ned til Slettheia skole til klasse 7B. Elevene fikk en gedigen overraskelse, som de satte pris på. Byggeleder Øystein Aas i ingeniørvesenet og Bjørne Jortveit i ATP-samarbeidet fortalte om prosjektet og satsingen på sykkel, gange og buss i Kristiansand og i regionen for øvrig. Håndsopprekning i klassen viste at halvparten tar buss til daglig og halvparten sykler og går.

Så ble det endelig kake til alle elevene, rektor og klassekontakt. I tillegg fikk hver elev bøff og en refleks. Til slutt oppfordret Bjørne Jortveit klassen om å være like flinke til å sykle, gå og ta buss i fremtiden, og minnet om at dette gjelder å redusere utslipp av klimagasser og ta vare på planeten vår. 

Solid oppgradering
Slettheia har fått en solid oppgradering i området ved høyblokkene. Ikke bare er det bygd sykkelvei med fortau på nordsiden av Slettheiveien. - Det er også bygd oppgradert fortau på sydsiden av Slettheiveien, i en lengde på 360 meter fra Gislemyrveien til Løvsangerveien. En strekning på 120 meter på sydsiden hadde ikke fortau tidligere. I tillegg er det bygd fire oppgraderte busstopp.

Det er midler fra den gamle bompengepakka (2009-2017) som har finansiert det nye anlegget på Slettheia. Tre av busstoppene er finansiert i egne prosjekt med statlige belønningsmidler. De kommer på toppen av det 14,5 mill. kr store «bompenge
prosjektet».


I dette bymessige området på Slettheia har det vært behov for å separere gående og syklende i årevis. Endelig er det blitt til virkelighet. Bredden på sykkelveien er 2,75 m, mens fortauets bredde er 1,75 m. Ikke minst elevene på Slettheia skole nyter nå gleden av å ha fått en tryggere skolevei.  Sletteheia er
1-7 skole med 293 elever. Skolebarn i 5., 6. og 7 klasse på Øvre Slettheia går på Sletteheia skole.

En annen viktig brukergruppe er alle de som sykler til jobb. 

- Befolkningen har tatt vel imot det nye anlegget. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, forteller byggeleder Øystein Smith i ingeniørvesenet. Kommunen har vært byggherre og har gjort mye av arbeidet selv. Landskapsentreprenørene AS har satt kantsteinene og Mesta har montert lysmastene. 

[Tilbake]
article_image
27
okt
Hvem kjører grønnest i år?
"Hjelp oss å hjelpe Vest-Agder" er en av de flinkeste lagene i Jeg kjører grønt kampanjen så la...
Les mer
article_image
14
okt
Vinnere til supertirsdag
12. oktober var supertirsdag, og 424 deltakere har registrert grønne reiser! Her er vinnerne.
Les mer