— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!
- Meld deg på kampanjen og reis miljøvennlig. Du kommer i bedre form og bidrar til lavere utslipp av klimagasser, sier John Johansen, Hilde Finckenhagen og Bjørne Jortveit i kampanjeledelsen.

Spørsmål og svar

Publisert 22.08.2018

Hva er «Jeg kjører grønt»?

«Jeg kjører grønt» er en holdningskampanje. I år varer den fra 27. august til 1. desember. Hensikten med kampanjen er å redusere utslipp av klimagasser, bedre folkehelsen og begrense den lokal forurensningen. Jeg kjører grønt er ett av mange virkemiddel for å oppnå nullvekst i biltrafikken. La bilen stå og bruk beina, sykkel, buss og tog!

I 2018 har kampanjen dette slagordet: Bli med på miljølaget! Alle som deltar i kampanjen er med på et stort miljølag. I tillegg er arbeidsplasser som deltar i kampanjen et eget miljølag.

Kampanjen består av en individuell del med registrering av grønne reiser, og en bedriftskonkurranse der store og små private og offentlige virksomheter konkurrerer om å bli best på grønne reiser.

Hvem kan delta?
Alle som bor, jobber eller studerer i Kristiansandsregionen kan delta. Også elever ved videregående skoler kan delta. Aldersgrense 15 år. Ingen påmeldingsavgift.

Når kan jeg melde meg på?
Påmeldingen i årets kampanje var fra kampanjestart 27. august. Du kunne starte registreringen av  reiser fra 27. august, klokka 07.00.

Hva er en grønn reise?
Å reise grønt er å sykle, gå eller ta buss/tog i stedet for å kjøre bil, fly eller annet motorisert fremkomstmiddel. El- sykkel regnes som grønt fremkomstmiddel.

Rene trimturer registreres ikke - for eksempel tur med hunden eller en treningstur på sykkel fra egen bolig og tilbake. En reise på sykkel eller med buss/tog til turens utgangspunkt regnes derimot som en grønn reise, for eksempel sykling til naturområde for å gå på tur.

Gjelder turer med el-bil?
Tur med el-bil gjelder ikke som grønn reise i vår kampanje.

Gjelder reiser i utlandet?
Grønne reiser i utlandet gir ikke poeng.

Gjelder bare reiser til og fra jobb?
Husk at ALLE grønne reiser teller – ikke bare til og fra jobb. Du kan for eksempel reise grønt til skole, butikk, barnehage, trening, besøk, kino, teater, konserter, utstillinger, idrettsarrangementer, båthavna osv.

Du får poeng for alle typer grønne reiser – i jobbsammenheng og på fritiden. Det gjelder reiser til fots, med sykkel eller buss og tog.

Bærekraftmåler
Bærekraftmåleren viser deg hvordan du til enhver tid ligger an til å bli bærekraftig i hele kampanjeperioden (minst 130 poeng). Den hvite kurven beveger seg fra dag til dag, etter hvor mange poeng du registrerer. Så lenge du er i grønn, sone vil du klare å bli bærekraftig. Kommer du ned i grå sone, ligger ikke an til å klare minst 130 poeng.  

Den hvite kurven viser hvordan du ligger an i den uken du er inne i. Poeng du har fått i tidligere uker, teller heler tiden med. Den kurven er altså en snittverdi for hvordan du ligger an.

Her er poengskalaen

1 poeng: En reise til fots, med sykkel eller buss/tog (for eksempel reise hjemmefra til butikken eller til jobb).

2 poeng: En tur-retur-reise til fots, på sykkel eller med buss/tog (for eksempel reise hjemmefra til jobb og tilbake).

3 poeng: Bilfri dag (uansett ukedag). Bilfri vil si at du verken kjører bil selv, eller er passasjer i bil eller taxi.

Hvordan registrerer du poeng?
Du registrerer poeng via appen eller ved å logge deg inn på jegkjorergront.no. Begge steder er det er en kalenderfunksjon som gjør at du når som helst kan legge til grønne poeng i dager der du har glemt å registrere. Du kan også trekke fra eller legge til poeng, dersom du har lagt inn en grønn reise på feil dato. Bruk pluss- og minustastene for å legge til og/eller trekke fra poeng.

Kan jeg bytte reisemiddel?
Du får ikke ekstra grønt poeng ved å bytte transportmiddel underveis til reisemål. Det vil si at du eksempelvis ikke får ekstra poeng ved å sykle én del av strekningen, for så å ta buss resten av reisen.

Er det en minstegrense for reiseavstand?
Jeg kjører grønt har ingen nedre kilometer-grense. Men reisen må være så lang at man kunne vurdert å kjøre bil, eller at det gir mening å ta bil. (Å kjøre bil 2–300 meter gir i de aller fleste tilfeller ikke mening.)

Får jeg poeng for bilfri dag?
Nytt i årets kampanje er at du får 3 poeng for hver bilfri dag hele uka, ikke bare for bilfrie onsdager. Selv om du ikke har egen bil, kan du likevel huke av for bilfri dag. Men da må du ikke sitte på i bil, ta taxi eller kjøre moped/motorsykkel denne dagen.

Hva kan jeg vinne?

Sjekk alle kampanjens premier!

Hvordan melder jeg meg på?
I kampanjen er det individuell påmelding. Det er to påmeldingsmåter:

1) Via Jeg kjører grønt-appen (App store/Google Play). I appen kan du velge å melde deg på med Facebook-kontoen din, eller via epost-kontoen din. I år kan du gjøre alt i appen, også oppdatering av din profil.

Du vil automatisk bli påmeldt når du logger inn på appen via Facebook eller med epost/passord. Du må oppdatere profilen din for å bli påmeldt.

2) Du kan melde deg på via vår nettside jegkjorergront.no. Har du deltatt tidligere, kan du logge deg inn med epost-adressen din og passord. Har du glemt passordet, trykker du på «glemt passord». Deretter får du tilsendt en lenke. Klikk på den og velg nytt passord. Hver gang du glemmer passordet, får du en lenke og må velge nytt passord. Dette skyldes krav om økt datasikkerhet.

Må tidligere deltakere gjøre alt på nytt?
Alle som har deltatt i kampanjen tidligere kan bruke samme e-postadresse og passord som før. Du bør sjekke profilen din for å sikre deg at alle opplysninger stemmer. Når du oppdaterer, blir du påmeldt.

Får jeg beskjed om at jeg er påmeldt?
Når din påmelding er mottatt, sender kampanjen bekreftelse til din oppgitte e-postadresse.

Kan jeg registrere reiselengde?
Nei, det er det kun antallet grønne reiser som registreres.

Hvordan verver jeg?
Bekreftelsen du får om påmelding på e-post, inneholder også en kode til bruk ved verving av nye deltakere. Du finner også din kode på «Min side» og under «Din profil». Personer som du verver, må taste inn din vervekode når de melder seg på kampanjen. Er du på facebook, kan du sende vervekoden til vennene dine.

Kampanjen registrerer hvem som verver og hvor mange de har vervet. Se vervepremiene og de andre flotte premiene her!

Hvordan vet jeg at jeg har vunnet premie?
Alle som vinner premie, får melding om dette på e-post eller en telefon fra kampanjeledelsen. Unntaket er vervepremier, som sendes ut i posten uten annen informasjon.