— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Sykkelekspressvei

Publisert 22.08.2018

Sykkelekspressveien skal være et høystandard sykkelanlegg der alle typer syklister kan sykle direkte og trafikksikkert. Det stilles høye krav til både selve utformingen og til drift og vedlikehold gjennom hele året.

Sykkelekspressveien skal gå fra Sørlandsparken i Kjosbygda i Vågsbygd. Den skal som et hovedprinsipp bygges med 4 meters bred sykkelvei og 2 meter bredt fortau. Det er strenge krav til stigning og kurvatur.

Deler av sykkelekspressveien er allerede ferdig:

 • Narvigsbakken (E18)
 • Bjørndalssletta til Oddemarka (E18)
 • Sykkelfelt Tordenskjolds gate
 • Vågsbygdveien fra Svanedamsveien til Lumber (Vågsbygdveien)

Strekningen under planlegging/ bygging

 • Vågsbygveien fra Svanedamsveien til Nikkelverket åpnes 31. august 2018
 • Håneskrysset - byggestart trolig høsten 2018
 • Vallevannet-Oddemarka - reguleringsplan under behandling
 • Oddemarka-Kvadraturen - reguleringsarbeid pågår. Plan trolig ferdig 2019.
 • Kjoskrysset (Vågsbygdveien) - byggestart trolig 2019
 • Kvadaturen – Kolsdalsbukta - planlagt i forbindelse med ny E39 - Gartnerløkka-Kolsdalen.
  Finansiering avhengig av byvekstavtale med staten. Forhandlinger ikke startet per august 2018.