— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Jeg kjører grønt

Publisert 22.08.2018

Jeg kjører grønt er en kampanje for alle som bor, jobber eller studerer i Kristiansandsregionen. 

Hensikten med kampanjen er at flest mulig skal bli motivert til å sykle, gå eller ta buss / tog, ikke bare i jobbsammenheng, men også på fritiden. 
Kampanjen vil oppnå bedre folkehelse og lavere utslipp av klimagasser. Kampanjen er et ledd i målet om nullvekst i biltrafikken i de store byområdene i Norge. 

Jeg kjører grønt startet i sin nåværende form allerede i 2010. men er blitt forbedret og fornyet underveis. Påmelding og registering i app startet i 2016.

I Jeg kjører grønt er en grønn reise definert som en reise der du sykler, går eller tar buss/tog gir ett grønt poeng. En reise gir ett poeng. En tur retur reise
gir to poeng. En grønn reise skal erstatte en reise med bil.

I 2018 har kampanjen premier som trekkes blant de 1500 første som når 40 poeng, ukepremier, vervepremier og sluttpremier. Årets kampanje varer til
30. november.

Jeg kjører grønt har også en bedriftskonkurranse der arbeidsplasser konkurrerer mot hverandre. Det er om å gjøre å oppnå flest mulige grønne poeng per ansatt. Beste virksomhet i fire ulike kategorier etter antall ansatte, premieres med 10.000 kr og diplom. I 2017 deltok drøyt 200 bedrifter som til sammen har over 20.000 ansatte.