— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Jeg kjører grønt

Publisert 24.09.2020

Jeg kjører grønt er en kampanje for alle som bor, jobber eller studerer i Kristiansandsregionen. 

Hensikten med kampanjen er at flest mulig skal bli motivert til å sykle, gå eller ta buss / tog, ikke bare i jobbsammenheng, men også på fritiden. 

Kampanjen vil oppnå bedre folkehelse, lavere utslipp av klimagasser og redusert lokal forurensning.  Kampanjen er et ledd i målet om nullvekst i biltrafikken i de store byområdene
i Norge. 

Jeg kjører grønt startet i sin nåværende form allerede i 2010, men er blitt forbedret og fornyet underveis. Påmelding og registering i app startet i 2016.

I Jeg kjører grønt er en grønn reise definert som en reise der du sykler, går eller tar buss/tog gir ett grønt poeng. En reise gir ett poeng. En tur retur reise gir to poeng. En grønn reise skal erstatte en reise med bil. Bilfri dag gir tre poeng. Flyfri måned gir 15 poeng.

Jeg kjører grønt har også en bedriftskonkurranse der arbeidsplasser konkurrerer mot hverandre. Det er om å gjøre å oppnå flest mulige grønne poeng per ansatt. Beste virksomhet i fire ulike kategorier etter antall ansatte, premieres med 10.000 kr og diplom.
Også nr. 2 i hver kategori premieres også. De vinner 5000 kr.  I 2019 deltok drøyt 172 arbeidsplasser som til sammen har over 20.000 ansatte. I 2020 er det påmeldt 197 arbeidsplasser.