— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!
Garnterløkka kollektiv og GS åpning

Åpnet kollektivfelt og sykkelvei med fortau

Publisert 13.05.2015

12. mai klippet ordfører Arvid Grundekjøn og adv. dir. Johan Mjaaland i Statens vegvesen snor for nytt kollektivfelt og sykkelvei med fortau på Rv. 9


60-70 deltok på åpningen. I tillegg til at det nye veiprosjektet ble åpnet, så avduket ordføreren et kulturhistorisk skilt ved Grim bro. Til jubel og klappsalver ble det klippet i snor for veiprosjektet og for avdukingen av skiltet.
 
For 44 mill. kr er det anlagt kollektivfelt i 359 meters lengde fra bryggeriet til rundkjøringen ved Gartnerløkka og 650 meter sykkelvei og fortau fra Gartnerløkka til avkjøringen ved Grimsvollen. Anlegget er hovedsakelig finansiert av statlige belønningsmidler – 40 mill. kr. De resterende millionene er finansiert med riksveimidler.

- Det koster å bygge vei i by. Men vi har fått et veldig flott anlegg som kommer til å stå seg i lang tid. Dette prosjektet svarer på målet i Nasjonal transportplan som er nullvekst i biltrafikken i de store byområdene, sa Johan Mjaaland.

Solid løft for Grim
I sin tale sa ordfører Arvid Grundekjøn at Grim har fått et solid estetisk løft. Det gledet ham spesielt, siden han er vokst opp på Grim. Grundekjøn poengterte hvor godt tilrettelagt det nå er blitt for syklende og gående med toveis sykkeltrafikk på sykkelveien og et bredt fortau for de gående. Ordføreren minnet om at Kristiansand er Norges beste sykkelby med sykkelandel på 10 prosent. Det nye anlegget på Grim bygger opp om byens ry som
sykkelby nr. 1.

Fordeler for kollektivtrafikken
Grundekjøn trakk også fram fordelene for kollektivtrafikken. Hver uke er det ca. 10.000 bussbrukere på strekningen. Kollektivfeltet har fjernet en flaksehals for bussen. Innsparingen i tid tilsvarer nærmere 15000 persontimer pr år. 

Det er bygd fire nye busstopp og en liten park med benker ved Grim bro – vis á vis bryggeriet. Både ved busstoppene og parken er det montert bøyler for sykkelparkering.


Ellers består anlegget av:

·  4000 meter granittsten

·  2000 kvadratmeter smågatestein

·  20.000 kvadratmeter asfalt

·  47 lyktestopler

·  2000 lengdemeter kabelgrøft

·  950 lengdemeter overvannsledning

·  52 kummer og sluk

·  8000 stauder

·  25 trær

·  2000 kvadratmeter gress

 

For å få plass til kollektivfelt og sykkevei med gangfelt, er det skutt ut 4200 kubikkmeter stein fra Baneheia. Anleggsvirksomhet AS har vært hovedentreprenør. Landskapsentreprenørene AS har gjort steinarbeidene og anlagt grøntanleggene. 

Grim bro - kulturhistorisk skilt

I stedet for å rive den gamle broa over Grimsbekken, bygd på 1700-tallet, er broa restaurert innenfra med en helt ny og banebrytende teknikk. Dette har kostet 2,5 mill. kr. Innsparing i forhold til å rive og bygge ny bro er 15 mill. kr.

Den nye løsningen berget Grim bro. Dette gjorde det mulig for Christiansands Byselskap å sette opp et kulturhistorisk minnesmerke på broa. Sett fra Grimsbekkens bredd er Grim bro vakker med en steinsatt brobue. 

Etter åpningen på gateplan, fortsatte feiringen av Grim bro i Bryggerikjelleren med foredrag av Reidar Sødal i byselskapet og vegvesenets Johan Mjaaland. Sødal fortalte om historien til Grim bro og andre veier / broer i bydel, mens Mjaaland fortalte om nye veier som planlegges i Kristiansand. 


[Tilbake]
article_image
27
okt
Hvem kjører grønnest i år?
"Hjelp oss å hjelpe Vest-Agder" er en av de flinkeste lagene i Jeg kjører grønt kampanjen så la...
Les mer
article_image
14
okt
Vinnere til supertirsdag
12. oktober var supertirsdag, og 424 deltakere har registrert grønne reiser! Her er vinnerne.
Les mer