— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!
Phonero AS vant bedriftskonkurransen i 2016 i kategorien 51-200 ansatte. Her intervjues ansatte av intervjues av Tormod Flem Vegge i Fædrelandsvennen.

Bedriftsrekord i Jeg kjører grønt

Publisert 06.12.2016

Aldri har så mange arbeidsplasser deltatt aktivt som i 2016. 160 bedrifter har vært aktive, mot 144 i 2015. 2076 enkeltpersoner var påmeldt , mot 3013 i 2015.

Vinnerne i bedriftsklassen ble Vitusapotek Vestre Torv(under 15 ansatte), Fysio- og ergoterapeutene team øst-vest (15-50 ansatte), Phonero AS (51-200 ansatte) og Kvadraturen Skolesenter (over 200 ansatte).  I 2016 var det 184 påmeldte arbeidsplasser og 160 aktive, men det i 2015 var 152 påmeldte og 144 aktive.  En av grunnene til økt interesse fra virksomheter er samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.  

Jeg kjører grønt startet i 2010 og hadde flest deltakere første gangen med 4000 deltakere. Siden har deltakelsen ligget rundt 3000. I 2016  ble nest beste resultat  i historien tangert  - 3076 påmeldte. Totalt sanket deltakerne 299.294 poeng.  109.260 var poeng  for bilfri onsdag.

Appen en suksess
Nyvinningen i 2016, Jeg kjører grønt-appen, har vært en suksess.  Sammenliknet med 2015 var det  ukentlig ca. 30 prosent flere deltakere som registrerte poeng. Registreringen holdt seg på et høyt nivå gjennom hele den 3 måneder lange kampanjen, mens det dabbet av en del mot slutten i 2015. Rundt 1800 deltakere hadde lastet ned appen.  Appen er trolig også en av grunnene til at deltakere i aldersgruppen 20-29 år registrerte flest poeng i årets kampanje. Tidligere har aldersgruppene 40-49 år og 50-59 år registrert flest poeng.

Bilfri onsdag
Til sammen har deltakerne i kampanjen klart å være bilfri på onsdager 10.926 ganger.  Det vil si at hver deltaker i snitt har klart seg uten bil 3,6 ganger i løpet av kampanjeperioden. Kampanjeledelsen har fått diverse meldinger om deltakere som har omrokkert på gjøremål for å klare å være bilfrie. I noen familier har en av de voksne levert barn i barnehage per  sykkel, mens ektefellen har hentet med bil. Noen har funnet ut at det går an å handle med sykkel dersom man har henger eller vesker på hver side bak.  Veldig kjekt å handle med elsykkel. Noen veldig ivrige deltakere forteller at de har kvittet seg med bil nummer 2. Da har de ikke bare spart miljøet for mye CO2, men også sin egen bankkonto.

61 % kvinner
Jeg kjører grønt har vært  litt kvinnedominert. Det har i flere vært ca. 60 % kvinnelige deltakere og 40 % mannlige. I 2016 var forholdet 61 % og 39 %. Mange nasjonale undersøkelser viser at kvinner er mer opptatt av miljøspørsmål enn menn. Det forklarer også en del av ubalansen mellom kjønnene i Jeg kjører grønt. Men det finnes en forklaring som virker i samme retning, nemlig at så mange kvinner sykler i Kristiansand, sammenliknet med andre byer og tettsteder.  Og når antall sykkelpoeng i årets Jeg kjører grønt utgjorde så mye som 39 prosent av alle kollektiv, sykkel- og gange -poengene, så  slår kvinnesyklingen ut i god deltakelse.

Dersom man brekker tallene for kollektiv, sykkel og gange ned på kvinner og menn, så er det markante forskjeller. Kvinnene står for 67 % av kollektiv-poengene. Mennene altså bare 33 %. Nesten identisk forhold er det for gange-poeng. Kvinnene går mye mer enn menn. Prosentandelen er 66 % for kvinner og  34 % for menn. Når det gjelder sykkelpoeng er forskjellen ikke fullt så stor:  56,1 % for kvinner og 43,9 for menn.

Flere kollektiv- og gangereiser
Et relativ stor endring fra tidligere år er at det prosentvis registreres stadig flere kollektiv- og gange-poeng. I 2015 var nesten halvparten av alle poengene sanket inn av syklister, mens det  i 2016 var
39 % (da er poengene fra bilfri dag holdt utenfor). Prosentandelen for kollektivreiser  var 31,2 % og for gange 29,8 %.

Grønn,  grønnere,  grønnest
For å bli grønnest i 2016 måtte man minst har reist grønt til 200 poeng. Det var det 584 som klarte.
458 ble grønnere (125-199 poeng), og 670 nådde grønn kategori (50-124 poeng). Det er vanskelig å sammenlikne disse tallene med foregående år, siden bilfri dag med 10 ekstra poeng per onsdag og doble grønne poeng for miljøvennlige reiser på onsdager ble innført i 2016.

Stedsfordeling som tidligere
Det er små endringer når det gjelder hvor deltakerne bor. Kristiansand har den samme dominansen som tidligere.  Enkelte slurver med å registrere adresse, dermed får vi ikke helt komplett oversikt  over hvor alle bor. Men er her oversikten over de vi er sikre på:

Kristiansand:  2491 påmeldte
Søgne: 133
Vennesla:  108
Songdalen:  61
Lillesand:  55
Mandal: 45
Grimstad: 32
Birkenes:  18

Bedriftskonkurransen

I bedriftskonkurransen var det påmeldt  184 arbeidsplasser. 166 deltok aktivt.  

De ti beste arbeidsplasser i  de fire kategoriene:

Under 15 ansatte:

1.  Vituasapotek Vestre Torv:  275 poeng per ansatt
2.  Noricom Språktjenester:  253,1
3.  Figuru as: 208
4.  ViaNova Kristiansand: 139,6
5.  Agder Vitenskapsakademi: 137
6.  Specsavers Kristiansand: 133,9
7.  Carbon partners AS: 129,8
8.  Kimaalliansen:  118,3
9.  Dokumentsenteret, Kr. sand kommune: 100,6
10. Stiftelsen Miljøfyrtårn: 92,2

15-50 ansatte:

1.  Fysio- og ergoterapeutene team øst-vest: 164,7
2.  Stiftelsen Arkivet: 148,3
3.  By- og samfunnsenheten Kr. sand kommune: 123,6
4.  Kongsgård Barnehagesenter: 118
5.  NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder: 106,3
6.  Akademiet VGS Kristiansand:  85,1
7.  Økonomienheten, Kr.sand kommune:  75,9
8 . Kirkens Bymisjon:  71,3
9.  Servicetorvet, Kr.sand kommune:  59
10. Agder Kollektivtrafikk: 49,4

51-200 ansatte

1.  Phonero AS:  84,9
2.  Plan,- bygg- og oppmålingsetaten, Kr.sand kommune:  65,4
3.  Tangen videregående skole:  43,5
4.  Vågsbygd skole:  42,1
5.  Studentsamskipnaden Agder:  35,9
6.  Vest-Agder fylkeskommune, sentral- adm.:  25,8
7.  Oddemarka Skole:  24,8
8.  Rambøll Norge:  17,9
9.  Posten Kundesenter:  15,3
10. Nordea Kristiansand:  13,2

Over 200 ansatte:

1.  Kvadraturen Skolesenter:  37,4
2.  Kristiansand Katedralskole Gimle:  17,3
3.  UiA-ansatte:  7,8
4.  Sørlandet Sykehus HF:  6,7
5.  Hennig. Olsen Is AS:  4,7
6.  Nikkelverket:  4,5
7.  Elkem AS: 4,4
8.  MHWirth: 3,9
9.  National Oilwell Warco: 2,6
10. UiA-studenter:  2,5

[Tilbake]
article_image
27
okt
Hvem kjører grønnest i år?
"Hjelp oss å hjelpe Vest-Agder" er en av de flinkeste lagene i Jeg kjører grønt kampanjen så la...
Les mer
article_image
14
okt
Vinnere til supertirsdag
12. oktober var supertirsdag, og 424 deltakere har registrert grønne reiser! Her er vinnerne.
Les mer