— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Kollektivfelt og kollektivgater

Publisert 24.09.2020

Kollektivterminaler og reguleringsplasser

Det er bygd en rekke kollektivterminaler og reguleringsplasser for buss de siste årene. 

 • I 2013 ble det bygd ferdig en kollektivterminal i Sørlandsparken ved det nye Sørlandssenteret.
 • Ny gateterminal ble i Tollbodgata ble tatt i bruk i januar 2014. 
 • Kollektivknutepunktet på Flekkerøy ble forsterket med innfartsparkering, ytterligere sykkelparkering
  og sjåførbu i 2014.
 • Reguleringsplass for buss i Sørlandsparken, 2015
 • Ny kollektivterminal ved Vågsbygd senter, 2016
 • Reguleringsplass på Slettheia, 201.
 • Reguleringsplass i Voiebyen (Skonnertveien), 2018
 • Kollektivterminal og reguleringsplass ved UiA (Spicheren), 2018
 • Dalane bussanlegg i Kristiansand. Oppstallingsplass for 150 busser, 2018

Kollektivfelt

I perioden 2009 til 2015 ble det bygd nesten 6 km  km kollektivfelt / kollektivgater i Kristiansand. I forbindelse med en kommende
byvekstavtale med staten vil det satset betydelige midler på hinderfri fremføring for buss. Det er usikkert når en slik avtale vil 
bli fremforhandlet.

Kollektivfelt / kollektivgater

Ferdig

Lengde

E39 Bukksteindalen-Grauthelleren

2010

1110 m

Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal

2010

220 m

Fv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta

2012

700 m

Totalt perioden 2009-2012

 

2030 m

E39 Rige-Breimyrkrysset

2013

1160 m

Festningsgata, Henrik W.gt / Skippergata

2013

40 m

Kollektivgata i Tollbodgata ett kvartal

2013

110 m

E18 Vollevann-Bjørndalsletta

2014

900 m

Totalt 2012-2014

 

2210 m

E39 Kartheikrysset-Rige

2015

1300 m

Rv 9 Jørgen Moes gt.-Gartnerløkka

2015

500 m

Totalt i 2015

 

1800 m

Totalt perioden 2009-2015

 

6040 m

 Disse kollektivprosjektene er finansiert i en miks av belønningsmidler fra staten og bompenger.