— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Kollektivfelt og kollektivgater

Publisert 22.08.2018

Kollektivterminaler og reguleringsplasser

Det er bygd en rekke kollektivterminaler og reguleringsplasser for buss de siste årene. 

  •  I 2013 ble det bygd ferdig en kollektivterminal i Sørlandsparken ved det nye Sørlandsssenteret.
  • Ny gateterminal ble i Tolbodgata ble tatt i bruk i januar 2014. 
  • Kollektivknutepunktet på Flekkerøy ble forsterket med innfartsparkering, ytterligere sykkelparkering
    og sjåførbu i 2014.
  • Reguleringsplass for buss i Sørlandsparken ble tatt i bruk i 2015.
  • Ny kollektivterminal ved Vågsbygd senter stod ferdig i 2016.
  • Reguleringsplass på Slettheia ble tatt i bruk i 2017
  • Reguleringsplass i Voiebyen (Skonnertveien) tatt i bruk i 2018


Kollektivfelt

I perioden 2009 til 2015 ble det bygd nesten 6 km  km kollektivfelt / kollektivgater i Kristiansand. I forbindelse med en kommende
byvekstavtale med staten vil det satset betydelige midler på hinderfri fremføring for buss. Det er usikkert når en slik avtale vil 
bli fremforhandlet.

Kollektivfelt / kollektivgater

Ferdig

Lengde

E39 Bukksteindalen-Grauthelleren

2010

1110 m

Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal

2010

220 m

Fv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta

2012

700 m

Totalt perioden 2009-2012

 

2030 m

E39 Rige-Breimyrkrysset

2013

1160 m

Festningsgata, Henrik W.gt / Skippergata

2013

40 m

Kollektivgata i Tollbodgata ett kvartal

2013

110 m

E18 Vollevann-Bjørndalsletta

2014

900 m

Totalt 2012-2014

 

2210 m

E39 Kartheikrysset-Rige

2015

1300 m

Rv 9 Jørgen Moes gt.-Gartnerløkka

2015

500 m

Totalt i 2015

 

1800 m

Totalt perioden 2009-2015

 

6040 m

 Disse kollektivprosjektene er finansiert i en miks av belønningsmdiler fra staten og bompenger.