— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Ukepremie-vinnere og vinnere på supertirsdager

Publisert 22.06.2021
I uke 48 (mandag og tirsdag) registrerte 519 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som våre siste ukepremievinnere:
- Tone Hartvigsen Olsen, gavekort Intersport
- Roy Birkeland, gavekort Intersport
- Trygve Waldeland, gavekort Norli
- Ellisiv Hodne, gavekort Norli
- Merethe Stendal-Karlsen, gavekort Hageland
- Terje Torkildsen, gavekort Hageland
- Tonje Hellenes, Kvadraturen gavekort
- Ida Uleberg Omdal, Kvadraturen gavekort

I uke 47 registrerte 509 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:
- Barb Lamprecht Wang, gavekort Intersport
- Emma Møll Ariansen, gavekort Intersport
- Kristina Haarr Vinvand, gavekort Norli
- Kristine Sveindal, gavekort Norli
- Mette Francke, gavekort Hageland
- Lea Schober, gavekort Hageland
- Siv Sudland, Kvadraturen gavekort
- Rune Bjørgo, Kvadraturen gavekort

I uke 46 registrerte 616 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:
- Kristin Strandly, gavekort Intersport
- Remate Drange, gavekort Intersport
- Karol Janas, gavekort Norli
- Hilde Ourom, gavekort Norli
- Christoffer Svensson, gavekort Hageland
- Janne Andersen, gavekort Hageland
- Gunnhild Ingdal, Kvadraturen gavekort
- Lisa Byrkjedal, Kvadraturen gavekort

I uke 45 registrerte 577 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:
- Kjell Blandhol, gavekort Intersport
- Odd Ivar Pedersen, gavekort Intersport
- Birgit Myrene, gavekort Norli
- Nikola Ostojic, gavekort Norli
- Laila Kristiansen, gavekort Hageland
- Svend-Åge Strisland, gavekort Hageland
- Leif Puntervold, Kvadraturen gavekort
- Sara-Elisabeth Giskeødegård, Kvadraturen gavekort

I uke 44 registrerte 572 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:
- Helen Nygård, gavekort Intersport
- Hilde Bjørnestøl Hansen, gavekort Intersport
- Linda Holst Andersen, gavekort Norli
- Thomas Frøysaa, gavekort Norli
- Stian Larsen, gavekort Hageland
- Jan Otto Hansen, gavekort Hageland
- Kristian Jøranson, Kvadraturen gavekort
- Jeanette Dalevoll, Kvadraturen gavekort


I uke 43 registrerte 624 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:
- Elisabeth Thorsen, gavekort Intersport
- Camilla Tajet, gavekort Intersport
- Heidi Olsen, gavekort Norli
- Hanne Edvardsen, gavekort Norli
- Lillian Jakobsen, gavekort Hageland
- Nina Neleta Hopen, gavekort Hageland
- Vivian Solås, Kvadraturen gavekort
- Daniel Bentsen Krajci, Kvadraturen gavekort

I uke 42 registrerte 614 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:
- Terje Egeland, gavekort Intersport
- Torhild Henriksen, gavekort Intersport
- Per Inge Rønsberg, gavekort Norli
- Nina Isaksen, gavekort Norli
- Ellinor Borgi, gavekort Hageland
- Jorunn Tyvand Repstad, gavekort Hageland
- Geir Jernæs, Kvadraturen gavekort
- Janne Zeiffert, Kvadraturen gavekort

I uke 41 registrerte 701 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:
- Carl Erik Moe, gavekort Intersport
- Tommy Svendsen, gavekort Intersport
- Jorunn Aanensen Kalvik, gavekort Norli
- Birgitte Torkildsen, gavekort Norli
- Kai Tore Flottorp, gavekort Hageland
- Karoline Bråten, gavekort Hageland
- Joakim Frikstad, Kvadraturen gavekort
- Melanie Hagen, Kvadraturen gavekort


I uke 40 registrerte 610 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:

- Valborg Langevei, gavekort Intersport
- Anne Wennerberg, gavekort Intersport
- Hilde Husby Knustad, gavekort Norli
- Rune Sandaker, gavekort Norli
-Torjus Finstad Ledaal, gavekort Hageland
- Anette Løland, gavekort Hageland
- Raymond Solaas, Kvadraturen gavekort
- Grethe Lill Erfjord, Kvadraturen gavekort


I uke 39 registrerte 679 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:

- Torstein Andås, gavekort Intersport
- Anne Grethe Austeid, gavekort Intersport
- Hanne Edvardsen, gavekort Norli
- Lars Kristian Igland, gavekort Norli
- Birgitthe Gundlach, gavekort Hageland
- Dejan Vasic, gavekort Hageland
- Elisabeth H. Mathisen, Kvadraturen gavekort
- Juan Diego Cardenas, Kvadraturen gavekort

I uke 38 registrerte 775 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:

- Kathrine Sandal, gavekort Intersport
- Ann Birgithe Eikhom, gavekort Intersport
- Kjersti Skåla Thorbjørnsen, gavekort Norli
- Danijela Petrovski, gavekort Norli
- Natassja Hemmingby Holvik, gavekort Hageland
- Hilde Langfeldt Sunde, gavekort Hageland
- Jens Daniel Vinvand, Kvadraturen gavekort
- Sigrid Moseid Øverland, Kvadraturen gavekort

I uke 37 registrerte 796 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:

- Dagfinn Nasje, gavekort Intersport
- May Godhei, gavekort Intersport
- Kirsten Marie Sødal, gavekort Norli
- Lasse Bråthen, gavekort Norli
- Silje Hugdahl, gavekort Hageland
- Ina Bekkåsen, gavekort Hageland
- Catherine Sangereid, Kvadraturen gavekort
- Torstein Try, Kvadraturen gavekort

I uke 36 registrerte 823 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket som ukepremievinnere:

- Elin Aabel Bergland, gavekort Intersport
- Heidi Thomassen, gavekort Intersport
- Ellen Birgitte Folgerø, gavekort Norli
- Unni Stoebner, gavekort Norli
- Marit Brynjulfsen, gavekort Hageland
- Saranya Kumar, gavekort Hageland
- Marie Strand Skåland, Kvadraturen gavekort
- Kristian Aaslie Nevervei, Kvadraturen gavekort

I uke 35 registrerte 696 deltakere grønne reiser. Følgende ble trukket ut som ukepremievinnere:

- Wenche Solheim, gavekort Intersport
- Linn Børresen, gavekort Intersport
- Sissel Hunstad, gavekort Norli
- Rebekka Haukelid, gavekort Norli
- Jens Daniel Vinvand, gavekort Hageland
- Magnhild Leire, gavekort Hageland
- Sveinung Gloppen, Kvadraturen gavekort
- Nabeel Victor, Kvadraturen gavekort