— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!
Lovisenlund ble beste skole i Kristiansandsregionen.

Lovisenlund og Havlimyra beste skoler i Beintøft

Publisert 04.12.2015

Åtte uker i høst har nesten 3000 elever i Kristiansandsregionen deltatt på Beintøft-kampanjen. Lovisenlund ble kåret til beste barneskole, og Havlimyra til beste ungdomsskole. Beste klasse i regionen ble klasse 3+4, Engesland skole.

Kjerne-aktiviteten i Beintøft er å registrere hvem som sykler og går til skolen, og hvem som blir kjørt. Hensikten er bedre helse og mindre bilkjøring som både bidrar til lavere klimautslipp og til å fjerne trafikkaos ved skolene. På nasjonalt nivå har det deltatt rundt 20.000 elever på på Beintøft-kampanjen. I Kristiansands-regionen har nesten 3000 vært med.  

 Miljøagentene står bak Beintøft på barnetrinnet, mens Beintøft på ungdomstrinnet arrangeres av Klimaalliansen. ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen bidrar med markedsføring og premiering i de to kampanjene.

Premieutdeling i Kristiansand

Torsdag 3. desember var de beste skolene og de beste klassene i Kristiansand invitert til premieutdeling i rådhuset. Varaordfører Jørgen Kristiansen holdt en liten tale og hedret elevenes innsats på skoleveien. Kristiansen sa at Beintøft-elevene bidrar til unødvendig bilkjøring.  Han sa også at både voksne og barn har godt av å sykle og gå. Han pekte på sin egen litt for store mage, og sa at han egentlig trenger å trimme mer. Bjørne Jortveit fra ATP samarbeidet føyet til at transport står ansvarlig for 20 % av klimagassutslipp i Norge, og enda mer i de store byene, og at elevene er med til å redusere dette. 

- Elevene trenger fysisk aktivitet og sosial kontakt. Når de har syklet eller gått til skolen, er de klar for undervisning, sier inspektør Reidun Fidje på Lovisenlund skole. Hun sier også at skolen lar elvene sykle og gå når de skal på tur i byområdet, f.eks. til Fylkesmuseet. Elvene kom også gående da de skulle motta diplom og premier. Skolen informerer om Beintøft i ukeplanene som elevene har med seg hjem til foresatte. Og hun ser at det hjelper – færre foreldre kjører barna til skolen.

Premieutdeling i andre kommuner

Koordinator for Beintøft i Kristiansandsregionen, Beate Fiszkal, har besøkt Engesland skole i Birkenes 23. november. Ordfører Anders Christiansen delte ut diplom. Fiszal reiser videre til
Rosseland skole i Songdalen 7, til Langenes skole 9. desember og til Vennesla skole 14. desember. Alle steder stiller ordførerne opp og gjør stas på elevene.

Reise til Paris
Beintøft på barnetrinnet har vært en virtuell reise mot Paris. Elever fra Kristiansandsregionen og landet for øvrig har brukt skoleveien til å markere klima- og miljøengasjement. Paris ble valgt som reisemål fordi hvor Klimatoppmøtet startet 30. november. Elevene kunne følge med på den virtuelle reisen fra Norge gjennom Sverge, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og til Frankrike. Målet var Paris til å sette fokus på de store forventninger vi har til verdens ledere som møtes på Klimatoppmøte nå. Det var lagt inn noen spørsmål underveis, som kunne gi ekstra poeng. I Knutepunktet Sørlandet kom 10 klasser helt til Paris og fikk 4 000 poeng eller mer.

Beintøft for barneskoler
I Kristiansandsregionen har 113 klasser på barnetrinnet deltatt. De tre beste klassene i hver kommune får en premie på 2000 kr til klassekassa. Også de tre beste skoler får pengepremier: 10.000 kr til beste skole og 5000 kr til  nest beste og tredje beste skole. For å bli premiert som skole måtte minst halvparten av klassene delta. Alle klasser har fått en fotball som deltakerpremie. Pengesummen til skoler skal brukes for å fremme gåing og sykling, for eksempel til sykkelstativer.

«Beintøft ung» for ungdomsskoler
Ungdomsskoler hadde sin egen konkurranse med egen nettside. Det har deltatt 26 klasser fra seks skoler. Her knyttes konkurransen gjerne til miljøprosjekter rundt transport, og elevene overtar en del av ansvaret med registreringen av hvordan elevene kommer til skolen. De tre beste klassene får pengepremier på 2000 kr. Det var bare en skole som hadde minst halvparten av klassene med 
i kampanjen, Havlimyra. Skolen er premiert med 5000 kr.

Resultater barnetrinnet:

Beste klasser Kristiansand kommune

1.  Klasse 7,  Presteheia skole (4174 poeng)
2.  Klasse 5B,  Vardåsen skole (4105 poeng)
3.  Klasse 5A , Dvergsnes skole (4050 poeng)

Beste klasser i Søgne kommune

1.  Klasse 6A,  Langenes skole (4119 poeng)
2.  Klasse 4B,  Langenes skole (3705 poeng)
3.  Klasse 4A,  Langenes skole (3525 poeng)

Beste klasser i Songdalen kommune

1.  5. klasse, Rosseland skole (4243 poeng)
2.  6. klasse, Rosseland skole (4179 poeng)
3.  7 klasse Rosseland skole (3378 poeng)

Beste klasser i Vennesla kommune

1.  Klasse 5B fra Vennesla skole (4331 poeng)
2.  Klasse 5C fra Vennesla skole (4039 poeng)

Beste klasse i Birkenes (kun en klasse deltok)

Klasse 3+4, Engesland skole (4355 poeng)


Beste skoler i Kristiansandsregionen

1.  Lovisenlund skole i Kristiansand kommune (3393 poeng)
2.  Rosseland skole i Songdalen kommune (3374 poeng)
3.  Langenes skole i S
øgne kommune (3364 poeng)

Resultater ungdomstrinnet:

Beste klasser på ungdomsskolenivå

1.  8A , Fiskå skole med 98,8 poeng
2.  9B,  Karuss skole med 96,9 poeng
3.  9A, Vigvoll skole med 95 poeng

Beste skole i Kristiansandsregionen

Havlimyra skole, som fikk alle sine klasser med i konkurransen.[Tilbake]
article_image
27
okt
Hvem kjører grønnest i år?
"Hjelp oss å hjelpe Vest-Agder" er en av de flinkeste lagene i Jeg kjører grønt kampanjen så la...
Les mer
article_image
14
okt
Vinnere til supertirsdag
12. oktober var supertirsdag, og 424 deltakere har registrert grønne reiser! Her er vinnerne.
Les mer