— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!
Studentleder Benedicte Nordli klippet snor sammen med fylkesordfører Terje Damman. Her er de flankert av byggeleder Trond Nøkleberg (t.v.) og varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen.

Ny bussterminal ved UiA

Publisert 03.12.2018

For 28 mill. kr er det bygd ny bussterminal ved Spicheren, nær UiA. Regionens viktigste bussterminal inkluderer sykkelparkering og reguleringsplass for bussene.

5. november klippet fylkesordfører Terje Damman og studentleder på UiA Benedicte Nordli, snor i rødt, hvitt og blått for det nye anlegget.  Studentenes Spadser & Blæse-ensembel spilte og showet
i regi av en duskemann.  En kjempekake med foto av anlegget ble anrettet inne i en av bussbuene.
Det var nok til en del vanlige bussbrukere også. Rundt 40 personer fra kommunen, fylkeskommunen, vegvesenet, UiA, Agder Kollektivtrafikk og hovedentreprenøren Repstad Anlegg  med underentreprenører, hadde møtt fram åpningen.

Forsvarte pengebruken
Anlegget er i sin helhet finansiert av statlige belønningsmidler. Hovedhensikten med belønningsmidlerne er at de skal brukes til å styrke kollektivtransport i de største byene i Norge. Og det kan man trygt si de gjør i dette tilfellet.

Anlegget har kostet 28 mill. kr. Trekker man fra momskompensasjonen har dette kostet det offentlige 22 mill. kr. Alle talerne forsvarte pengebruken, ikke minst fylkesordfører Terje Damman og varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen.

Flott kollektivanlegg
For disse millionene har innbyggerne fått store, flotte busskur og brede, hellelagte perronger i universell utforming, slik at kollektivreisene blir tilpasset alle brukergrupper.  For bussjåførene er det bygd en ventebu, som elevene på Tangen videregående skole har oppført. Flere av talerne trakk fram det fine samarbeidet med skolen, og innsatsen fra elevene. Det er også bygd en reguleringsplass for busser, slik at busser kan vente på å komme i rute. Der kan det også plasseres busser i beredskap, i forbindelse med spesielle behov.

- Studentene etterlyste bedre tilrettelegging og buss og sykkel i 2013. Og nå har vi fått akkurat det vi har bedt om, sa studentleder Benedicte Nordli.

- Med dette anlegget er vi en av de beste byene i Norge på å tilrettelegge for kollektivtrafikk, sa  fylkesordfører Terje Damman.  Han trakk fram hvor viktig det er å ha en avtale med staten for å få midler til kollektivtrafikk, sykkel og gange.

- Jeg håper at vi fortest mulig kan bli enige med staten om en byvekstavtale, slik at vi får flere midler til å bygge enda mer infrastruktur for kollektiv, sykkel og gange, sa Damman.

 

- Det er klokt og nyttig og bruke ressurser på dette, sa varaordfører Jørgen Kristiansen. Han minnet om målet om nullvekst i biltrafikken i de store byene og hensynet til klimaet. Han poengterte hvor viktig anlegget er for studenter, for de videregående skolene, Lovisenlund skole  og for innbyggere på Lund og Gimlekollen.

- Ved å bygge med kvalitet viser vi at vi tar kollektivbrukere og syklister på alvor, sa avd. direktør Dagfinn Fløystad i Statens vegvesen. Han la til at anlegget er blitt en estetisk nytelse – og tenkte blant annet på at kollektivterminalen også har blitt et flott grøntanlegg.

- Nå vil bussene komme raskere fram.  På denne terminalen har det gått av og på 250.000 passasjerer bare i 2018. Det er det 6. mest brukte busstopp på Agder, sa adm. dir. Siv E. Wiken.

Også et sykkelanlegg
Det er bygd drøye 450 meter med separert gang- og sykkelvei parallelt med kollektivterminalen, til og med gul stripe på midten for de syklende.  Like ved terminalen er det bygd en sykkelparkeringsplass med tak for inntil 30 sykler.

Repstad Anlegg

Repstad Anlegg har vært hovedentreprenør. Vågen & Hansen har stått for steinarbeid, det parkmessige, sykkelskur og sykkelstativ.  Traftec AS har gjort elektroarbeidene.


[Tilbake]