— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

ATPs sykkelgruppe

Publisert 17.08.2019

ATP-samarbeidet har en arbeidsgruppa med delansvar for satsing på sykkel- og gange i regionen. Arbeidsgruppa gir innspill til ATPs driftsbudsjett, som er ca. 7 mill. kr. Arbeidsgruppa ledes av Kristiansand kommune. Alle kommunene i regionen, Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune er faste medlemmer i sykkelgruppa.