— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Jeg kjører grønt-portalen og kampanjen Jeg kjører grønt drives av ATP-samarbeidet
(Areal- og tansportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen). ATP er et regionalt samarbeid om effektiv og miljøvennlig transport i 7 kommuner: Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen i Vest-Agder og Lillesand, Birkenes og Iveland i Aust-Agder. De to fylkeskommunene på Agder deltar i samarbeidet. Det gjør også Statens vegvesen og Agder Kollektivtrafikk. Den politiske styringen for arbeidet har ATP-utvalget.

ATP-samarbeidet har todelt sekretariat der den ene delen er i Vest-Agder fylkeskommune
og den andre i Kristiansand kommune. Det er Kristiansand kommune som har ansvaret for ATPs kampanjearbeid. De personene som jobber med JKG-portalen og Jeg kjører grønt-kampanjen, jobber i kommunens By- og samfunnsenhet.

Kommunene finansierer Jeg kjører grønt. Hvert år betaler de 35 kr per innbygger, som blant annet finansierer Jeg kjører grønt-kampanjen og portalen.