— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Jeg kjører grønts nettside og kampanjen Jeg kjører grønt drives av  Kristiansand kommune på vegne av ATP-samarbeidet
(Areal- og tansportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen). ATP er et regionalt samarbeid om effektiv og miljøvennlig transport i 5 kommuner: Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland. Agder fylkeskommune deltar i samarbeidet. Det gjør også Statens vegvesen og Agder Kollektivtrafikk. ATP-utvalget styrer arbeidet. Der sitter alle ordførerne i regionen. Totalt er det 
16 politikere i utvalget. Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune har 6 representanter hver. De øvre fire kommunene har en representant hver.

ATP-samarbeidet har todelt sekretariat der den ene delen er i Agder fylkeskommune og den andre i Kristiansand kommune. Det er Kristiansand kommune som har ansvaret for ATPs kampanjearbeid og generell satsing på sykkel og gange. Fylkeskommunen har det politiske sekretariatet og har hovedansvaret for satsing på kollektivtrafikk.

Kommunene og fylkeskommunen finansierer ATPs driftsbudsjett som i 2020 er drøyt 7 mill. kr. Disse midlene finansierer blant annet kampanjearbeid og en rekke mindre sykkel, - gange- og kollektivprosjekter i kommunene,  Hvert år betaler kommunene et indeksregulert tilskudd til ATP. I 2010 var tilskuddet 35 kr per innbygger. Fylkeskommunen bidrar med et indeksregulert tilskudd, som i 2010 var 600.000 kr.