— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

ATP-utvalget 2020

Publisert 24.09.2020

Det nåværende ATP-utvalget ledes av Arne Thomassen, fylkesordfører i Agder.

Det permanente ATP-samarbeidet ble etablert i januar 2010. Iveland kommune ble innlemmet i ATP-utvalget 30. mars 2012. ATP-utvalget ble fra denne datoen utvidet fra 17 til 18 politikere med ordføreren i Iveland. Fra 2020 ble antall medlemmer redusert
til 16. Det skyldtes av Søgne og Songdalen fra årsskiftet 2019/2020 ble en del av Kristiansand, uten at Kristiansand fikk flere
representanter. Før sammenslåingen av de to tidligere fylkeskommunene hadde Vest-Agder 5 representanter og Aust-Agder én
representant. Etter sammenslåingen har Agder 6 medlemmer i utvalget.

ATP-utvalget består av 16 politikere fra Kristiansandsregionen:  6 representanter  fra Kristiansand kommune,
6 representanter fra Agder fylkeskommune og en representant hver av de øvrige 4 øvrige kommunene regionen.

Medlemmer i ATP-utvalget (2020):

Leder: Arene Thomassen (fylkesordfører i Agder)
Nestleder: Gro Anita Mykjåland (ordfører Iveland kommune)
Nestleder: Jan Oddvar Skisland (ordfører Kristiansand)
Erik Rostoft (varaordfører Kristiansand kommune)
Renate Hægeand (Kristiansand kommune)
Marte R. Ulltveit-Moe (Kristiansand kommune) 
Charlotte B. Østebye (Kristiansand kommune)
Tom Jørgensen (Kristiansand kommune)
Nils Olav Larsen (ordfører Vennesla kommune)
Gyro Heia (ordfører Birkenes kommune)
Einar Holmer-Hoven (ordfører Lillesand kommune)
Bjørn Ropstad (Agder fylkeskommune)
Beate Marie Johnsen (Agder fylkeskommune)
Gro Bråten (Agder fylkeskommune)
Esben Moy (Agder fylkeskommune)
Terje Larsen (Agder fylkeskommune)