— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!
Pernille Berås Håverstad og Håkon Vingen fra avdeling hvitveisen fikk hjelp av ordfører Astrid Hilde og prosjektleder Arnfinn Håverstad (bestefar til Pernille). Foto: Bjørne Jortveit

Pernille og Håkon klippet snor for ny gang- og sykkelvei

Publisert 27.06.2016

24. juni ble en stor dag for Pernille og Håkon i Spiren barnehage. De fikk klippe snora da regionens vakreste gang- og sykkelvei ble åpnet på Linnegrøvan i Søgne.

Rundt 100 voksne og barn hadde møtt fram til åpningen av gang- sykkelveien mellom industriområdene mellom Linneflaten og Linnegrøvan. Spiren barnehage ligger rett ved starten av gang- og sykkelveien og blir en av mange brukere som får glede av den.

Med hjelp fra ordfører Astrid Hilde og prosjektleder Arnfinn Håverstad i Søgne kommune, klippet Pernille Berås Håverstad og Håkon Vingen snora i Norges nasjonalfarger. Det var Arnfinn Håverstads siste prosjekt før han går av med pensjon. Stor stas da at barnebarnet Pernille fikk klippe snor sammen med bestefar. Astrid Hilde var raus med godord og blomsterbukkene ved åpningen. En av dem fikk Arnfinn Håverstad, for vel utført jobb i en årrekke for Søgne kommune. Hun videreformidlet også takk og ros fra  Areal- og transportplanarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet).

«Landsdelen vakreste»
- Dette må være landsdelens vakreste gang- og sykkelvei. Den snor seg gjennom skog og langs Søgneelva – et virkelig rikt og flott naturområde. Den tangerer også vakkert jordbrukslandskap, sa Astrid Hilde. Nesten alle gang- og sykkelveier bygges langs trafikkert vei. Men slik er det ikke for den nye gang- og sykkelveien mellom de to industriområdene Linnegrøvan og Linneflaten i Søgne like syd for Tangvall sentrum.  

Det er en gammel driftevei som nå er opparbeidet helt på nytt med asfaltdekke og høy standard. Den gamle traseen med sin opprinnelige kurvatur er opprettholdt. Mot elva Søgnelva, som er et fredet  vassdrag, er det lagt stabbestein med smijernsgjerde. Asfaltert bredde er 3 meter.

Gang- og sykkelveien er en kombinert turvei, snarvei og skolevei. Nygård skole ligger like i nærheten. Det er bygd en avstikker opp til Nygårdsheia, slik at gang- sykkelveien er knyttet sammen med veien videre til skolen. Den nye gang- og sykkelveien er en flott snarvei fra Tangvall til kultursenteret Søgne Gamle Prestegård. Og, ikke minst er den en snarvei for arbeidstakere som har sin jobb på Linneflaten og Linnegrøvan.

Astrid Hilde poengterte verdien denne og andre gang- og sykkelveier har for folkehelsen.

Skryt til entreprenør og grunneiere

Ordføreren delte ut blomster til entreprenøren Fjellestad & Heggland. Tom Fjellestad mottok buketter på vegne av firmaet. Arnfinn Håverstad skrøt av entreprenøren for usedvanlig godt utført jobb. Også grunneierne fikk skryt for samarbeidsvilje. Hilde Gamman og Annette Bøhn fikk blomster. De har begge avgitt fri grunn til gang- og sykkelveien. Det har også Anne Marie Try Laundal. Men hun var forhindret fra å møte ved åpningen.

Mye or pengene
Søgne kommune har fått en ny gang- og sykkelvei med meget høy standard til 1/5 av prisen av det som er normalt for en tilsvarende g/s-vei langs en riks- eller fylkesvei.

Ordføreren pekte på disse årsakene til suksessen:

·       Grunneierne har gitt fri grunn
 - Dyktig og effektiv entreprenør
 - Det er spilt på lag med terrenget
 - Ubyråkratisk prosess


Tre mil gang- og sykkelveier
Det er bygd 3 mil gang- og sykkelveier i  Kristiansandsregionen de siste 7 årene. Barn, ungdom og voksne har fått et flott tilbud. Barn sykler og til skolen, voksne sykler til jobb, far og mor kan sykle barna til barnehagen eller gå sammen med dem. Gang- og sykkelveier binder kommunen og regionen sammen.

- I alt er det brukt drøyt 400 millioner til å bygge gang- og sykkelveier i Kristiansandsregionen de siste sju årene. Mye av disse pengene er bompenger, men noen millioner har vi også fått fra staten. Denne gang- og sykkelveien har kostet mindre enn 3 mill. kr. Det er statlig midler, såkalt belønningsmidler. I vår region er vi gode til å søke staten om penger gode prosjekter. Og her er pengene virkelig kommet til nytte, sa Astrid Hilde.


[Tilbake]
article_image
27
okt
Hvem kjører grønnest i år?
"Hjelp oss å hjelpe Vest-Agder" er en av de flinkeste lagene i Jeg kjører grønt kampanjen så la...
Les mer
article_image
14
okt
Vinnere til supertirsdag
12. oktober var supertirsdag, og 424 deltakere har registrert grønne reiser! Her er vinnerne.
Les mer