— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Sykkelekspressvei

Publisert 17.08.2019

Sykkelekspressveien skal være et høystandard sykkelanlegg der alle typer syklister kan sykle direkte og trafikksikkert. Det stilles høye krav til både selve utformingen og til drift og vedlikehold gjennom hele året.

Sykkelekspressveien skal gå fra Sørlandsparken i Kjosbygda i Vågsbygd. Den skal som et hovedprinsipp bygges med 4 meters bred sykkelvei og 2 meter bredt fortau. Det er strenge krav til stigning og kurvatur.

Deler av sykkelekspressveien er allerede ferdig: 

 • Narvigsbakken (E18)
 • Bjørndalssletta til Oddemarka (E18)
 • Sykkelfelt Tordenskjolds gate
 • Vågsbygdveien fra Svanedamsveien til Lumber (Vågsbygdveien)
 • Vågsbygdveien fra Nikkelverket, Myrbakken og Blørsstad.

Strekningen under planlegging/ bygging

 • Håneskrysset - byggestart  høsten 2019
 • Vallevannet-Oddemarka - reguleringsplan vedtatt. Byggestart avhenger av 
  kommende byvekstavtale med staten.
 • Oddemarka-Kvadraturen - reguleringsarbeid pågår. Plan trolig ferdig 2019.
 • Kjoskrysset (Vågsbygdveien) - byggestart trolig 2020.
 • Kvadaturen – Kolsdalsbukta - planlagt i forbindelse med ny E39 - Gartnerløkka-Kolsdalen.
  Finansiering avhengig av bompenger fra perioden 2020-2024. Bompengeproposisjon vedtas trolig høsten 2019.