— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Ferdige og planlagte gang- og sykkelveiprosjekter

Publisert 17.08.2019

Følgende prosjekter gang- og sykkelveiprosjekter er  bygd ferdig i 2018 og første halvår 2019:

 • Gang- og sykkelvei mellom Samkom og Hagen i Vennesla.
 • Gang- og sykkelvei langs Slettheiveien, fra Kartheia til Gislemyrveien. ble bygd ferdig høsten 2018.  
 • Ny gang- og sykkelveitrasé ved Vennesla ungdomsskole. 
 • Fortau og sykkelfelt fra Viasdukten til NAV-bygget i Lillesand sentrum.

Planlagte  og igangsatte gang- og sykkelveiprosjekter

 • Ny gang- og sykkelbro mellom Haus og Mosby
 • Opprusting av gang- og sykkelvei-trasé mellom Bispregra og Kløvertun på Lund.
 • Veiskulder langs Fv 114 i Songdalen kommune, hovedsakelig for elever på Birkelid.
  Bygging gjøres i forrbindelse med at ny bro over Songdalselva realiseres. Trolig starter bygging av ny bro i 2019. 
 • Gang- og sykkelvei fra Vatneli til Kilen i Songdalen kommune. Bygging starter trolig i 2019.
 • Gang- og sykkelvei lang Salemsveien iSøgne.
 • Gang- og sykkelveu fra Myrane trafikkareal til barneskole og ungdomsskole på Birkeland i Birkenes kommune.