— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Togavanger annen hver time

Publisert 20.06.2014

Tog er en miljøvennlig og behagelig reisemåte, og et godt alternativ til bil og fly.

– Departementet gav oss i midten av mai endelig beskjed om at de går for vårt forslag om å øke frekvensen til åtte daglige avanger. Det vil være en realitet fra 1. desember i år. Det betyr at vi vil ha togavanger mellom Kristiansand og Oslo tilnærmet hver annen time, sier Dag Brekkan, markedsansvarlig i NSB for Sørlandsbanen og Jærbanen.

I dag er det fem daglige avganger mellom Kristiansand og Oslo, og sju mellom Stavanger og Kristiansand.

– Vi vet at økt frekvens skaper økt trafikk. Tog er en miljøvennlig og behagelig reisemåte, og et godt alternativ til bil og fly, sier Brekkan.

Det er også bevilget prosjektmidler for å utrede kobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Blir sammenkoblingen en realitet, kan reisetiden mellom Kristiansand og Oslo reduseres med en time, fra 4 1/2 til 3 1/2 timer.

– Det betyr at tog tidsmessig vil konkurrere med bil og fly. Alt nå har vi svært konkurransedyktige priser, sier Brekkan.

En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kan realiseres i løpet av ti til femten år.

Tall fra NSB viser også at flere tar toget; på NSB sine regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger var det 4,8 prosent flere reisende  i 2013 sammenlignet med året før. Totalt ble det i fjor registrert 855 000 passasjerer på denne strekningen.

Brekkan understreker at det er bred politisk enighet om at tog er et viktig transportmiddel, men han skulle ønske at utbedringer av jernbanenettet fikk mer oppmerksomhet fra Agderbenken på Stortinget.

– I fremtiden må toget være et alternativ til bil, fly og godstransport på vei. Det krever en rask toglinje og hyppige avganger, sier Brekkan.

Togreiser og klima
CO2-utslippet per person er tre og en halv gang så stor om du kjører personbil i forhold til å ta toget – på strekningen Kristiansand-Oslo. 

Den totale energibruken per husholdning var om lag 20 400 kWh i 2009. En togreise fra Kristiansand til Oslo (50 kWh) utgjør ca 0,25% av et årlig strømforbruk for en husholdning. Sagt på annen måte: En person kan kjøre 408 ganger med et tog som er 34% fullt, fra Kristiansand til Oslo, for å forbruke like mye energi som en husholdning brukte i 2009.

[Tilbake]
article_image
27
okt
Hvem kjører grønnest i år?
"Hjelp oss å hjelpe Vest-Agder" er en av de flinkeste lagene i Jeg kjører grønt kampanjen så la...
Les mer
article_image
14
okt
Vinnere til supertirsdag
12. oktober var supertirsdag, og 424 deltakere har registrert grønne reiser! Her er vinnerne.
Les mer